Wilujeung tepang tahun Mamah ;)

00.31 0 Comments

Wilujeung tepang tahun Mamah..

Mugia Alloh maparin umur anu panjang manfaat kanggo ibadah, dipasihan sehat, rizki barokah..amin ;D

We love you *kissous*

Redshoes

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard. Google

0 komentar: